Deckblatt Business Guide CRM&ERP zur CeBIT 2016 Business Guide CRM&ERP zur CeBIT 2016
Deckblatt Business Guide CRM&ERP zur CeBIT 2015 Business Guide CRM&ERP zur CeBIT 2015
Deckblatt Business Guide CRM&ERP Business Guide CRM&ERP
Deckblatt ISIS CRM & ERP Kompendium 2013 ISIS CRM & ERP Kompendium 2013